Piano Jacobins en Chine – 2016

Du 6 au 21 mai 2016

• Sandro de Palma
• Philippe Bianconi
• Rémi Panossian
• Li Ziyi

• Li Xiaoxuan
• Ye Zifan
• Xing Biguo

 

Artiste associé : Axel Arno